Mayrek Reklam

Reklamcılığın Tarihi

Reklamcılığın Tarihi


Reklamcılığın Tarihi

Aslına bakarsanız, reklamcılığın tarihi medyanın tarihidir.

Her yeni çıkan mecra, bir hedef kitleye yönelik olarak hazırlandığından mecralar reklamı da peşinden sürüklemiştir. Böylece, medyanın tarihi reklamcılığın tarihi olmuştur.

Reklam insanlık tarihi kadar eski olan ve o günden bugüne kadar da değişik iletişim kanalları ile gelen önemli bir satış ve pazarlama yöntemidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz klişesi asırlardır söylenilen bir sözdür. Bu yüzden de işletmeler, kurumlar ve tüzel kişiler her zaman için reklama önem vermiş ve bundan sonra da verecektir. Kısaca reklamın tarihçesi şu şekilde oluşmuştur.

Mısır'da kale yapımı için gerçekleştirilen bir kazıda ortaya çıkan Rosetta Taşı (adını kuzey Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan Rosetta kasabasında almış), 1799 yılında Fransız ordu mühendisi Pierre-François Bouchard tarafından bulunmuştur (Napolyon'un işgali sırasında). Çivi yazısı uzmanları tarafından Rosetta Taşı, üç Mısır tapınağına gönderilmek üzere Demotik (Antik Mısır'ın kullandığı alfabe,yazı stilidir), Hiyeroglif ve Antik Yunanca olarak yazılmış bir antlaşmadır. Milattan önce 305-30 arasında Mısır hükümdarı tarafından yazdırıldığı tahmin edilen Rosetta Taşı, hükümdarın -bir nevi- reklamı sayılmaktadır (İngiltere'deki British Museum'da sergilenmektedir). Antik Çağ'a ait kazılarda ortaya çıkan tablet ve sanat esrelerinin çoğunluğu dönemin yöneticilerini tanıtmak, dini liderlerin ve devlet büyüklerinin olumlu işlerini halka duyurmak amacı taşımıştır.

British Museum'da sergilenen 3000 yıl öncesine ait papirüste kaçmış bir esiri bulana mükafat verileceğinin duyurulması yazılı reklamın en eski örneğidir. Esirlerin fiyatları, gladyatör dövüşleri ve sirklerin reklamları (özellikle Roma ve Yunan) diğer örnekler olurken, reklam levhaları taş üzerine yazı ve resim oyarak hazırlanmıştır. Gezici satıcıların da mallarını satmak için bağırarak yaptığı tanıtımlar ilk ticari reklam örneği sayılmaktadır. 

Reklam Nedir ?

İnsanları belli bir yere yönlendirmek, dikkatlerini bir ürüne ya da hizmete çekmek, bu ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek, görüş ya da tutumlarını değiştirmeye çalışmak veya benimsetmeye çalışmak amacıyla oluşturulan duyurular reklam nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevaptır.

Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı anlayışı, 4C'ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir. Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

Reklamların, belkemiğini oluşturan reklam metinleri olmadan ürünlerin tüketicilerin dikkatini çekmesi mümkün değildir. Bu reklam metinleri ne kadar etkili yazılırsa hedef kitleyi o kadar iyi yakalar, onların dikkatini çekerek reklama konu olan mal ve hizmeti anlatmakta başarılı olurlar. Reklam kampanyalarında kullanılacak mecra sayısı çeşitli olsa da, bunların en etkilileri hala televizyon, radyo ve internettir. Bütün bu mecralar da farklı metinler isterler. Televizyonda görsel ve işitsel öğeler bir aradadır, radyo reklamlarında sadece ses unsuru vardır ve internette hedef kitlenin dikkatini mümkün olan en kısa sürede çekip onu ürün hizmete yönlendirmek gerekir.

Reklam metinlerinde amaçlanan öncelikle tüketicilerin ilgisini çekerek onları ürün hakkında bilgilendirmek, ürüne dair bilgileri anlaşılır bir dille anlatmak ve hedeflenen bir davranışı oluşturmaktır. Dolayısıyla reklam metinleri oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar vardır.

Başarılı reklam metinleri kolay anlaşılır, yalın kelimelerle kurulmuş, aktif cümlelerden oluşur, mecraya göre uzunluğu değişse de akıcı ve algılanması kolay metinler olmalıdır.İLETİŞİM

İLETİŞİME GEÇİN

Ofisimiz

Kemalpaşa Caddesi No: 33 Çamdibi Bornova/İzmir 35090

İletişim Numaralarımız

BİZİ TAKİP EDİN


E-katalog